Jägare friad för skott mot hus

En del olyckor sker alltid under årets älgjakt. Men det är sällan som personer som inte är jägare får några personskador. På hösten 2013 var det däremot nära när en 73-årig jägare råkade skjuta så att hagel träffade en fönsterruta och ett bostadshus. Ett år senare slog tingsrätten fast att mannan visserligen agerat ”grovt oaktsamt” men inte kan fällas för något annat då någon direkt fara aldrig uppstått.

Händelsen utspelade sig då jägaren var ute och jagade på hösten. En person som bodde på en gård i närheten av jaktområdet hörde hur det smällde två gånger från ett gevär och när han sedan titta på sitt hus såg han skador på både en vägg och ett fönster. Enligt honom var det självklart att det var hagel från ett gevär som åsamkat dessa skador. När en närmare undersökning gjordes hittades också tomhylsor ca 150 meter från platsen men någon skada på träd eller annat kunde inte hittas i riktningen mot huset. Därför slog tingsrätten fast att mannen, som erkänt att han varit på skjutplatsen, varit grovt oaktsam. Mannen nekar däremot till att ha skjutet skottet mot huset.

Med tanke på att jägaren varit väl insatt i området resonerade även tingsrätten att han borde förstått faran med skottet. Däremot var det aldrig någon direkt fara för större personskador. Både för att de som bodde i huset hade befunnit sig i andra delen av huset när skottet träffade huset och för att haglet knappast hade en hög hastighet, vilket kan styrkas av de mindre skadorna.

Mannen blev fälld att betala 500kr för att täcka de skador som uppkommit på huset men klarade sig utöver det utan straff.